Finance termen logo

Betekenis: Provisie

Wat is provisie?

Provisie verwijst naar een vergoeding die wordt betaald aan een persoon of een bedrijf voor het leveren van een bepaalde dienst of het tot stand brengen van een transactie. Het is een vorm van compensatie die wordt ontvangen in ruil voor het verlenen van een service of het faciliteren van een financiële transactie.

Provisie kan van toepassing zijn in verschillende contexten. In de financiële wereld wordt provisie vaak gebruikt om de vergoeding aan te duiden die een financieel adviseur, makelaar of tussenpersoon ontvangt voor het adviseren over beleggingen, het verkopen van financiële producten of het faciliteren van transacties zoals aandelenhandel of verzekeringen. Deze provisies kunnen worden berekend als een percentage van het belegde bedrag, de verkoopprijs van een financieel product of als een vast bedrag.

Provisie kan ook van toepassing zijn in andere sectoren, zoals de verkoop van onroerend goed, waar een makelaar een provisie ontvangt op basis van een percentage van de verkoopprijs van een woning. Daarnaast kan provisie ook voorkomen in de verzekeringssector, waar verzekeringsagenten provisie ontvangen voor het verkopen van verzekeringspolissen.

Het doel van provisie is om een financiële prikkel te bieden aan de persoon of het bedrijf dat de dienst verleent, en om de kosten van de dienstverlening te dekken. Het kan ook dienen als een vorm van beloning voor het succesvol tot stand brengen van een transactie of het behalen van bepaalde doelstellingen.

Het is belangrijk voor consumenten om zich bewust te zijn van de provisie die wordt betaald bij het aangaan van financiële transacties of het verkrijgen van advies. Het is raadzaam om de provisievoorwaarden en de hoogte van de provisie te begrijpen voordat men instemt met een dienstverleningscontract of een transactie aangaat. Dit helpt bij het begrijpen van de totale kosten en vergoedingen die aan de serviceprovider worden betaald.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!