Finance termen logo

Betekenis: Quick ratio

Quick ratio

De quick ratio, ook wel de acid test ratio genoemd, is een financiële ratio die de verhouding weergeeft tussen de snel beschikbare liquide activa van een onderneming en de kortlopende verplichtingen. De quick ratio is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een onderneming en geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen met haar direct beschikbare liquide middelen.

De quick ratio wordt berekend door de som van de contanten, de direct liquide inbaarbare vorderingen en de voorraden te delen door de kortlopende verplichtingen. Bij deze ratio worden alleen de activa meegenomen die direct of zeer snel liquide gemaakt kunnen worden, omdat deze het meest beschikbaar zijn om kortlopende verplichtingen af te lossen.

Een hogere quick ratio geeft aan dat een onderneming meer liquide middelen beschikbaar heeft om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen, wat doorgaans als positief wordt beschouwd. Een lage quick ratio kan duiden op een hoger risico op financiële moeilijkheden omdat de onderneming mogelijk niet in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen met haar direct beschikbare liquide middelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!