Finance termen logo

Betekenis: Recessie

Wat is een recessie?

Een recessie is een periode van economische neergang waarin de economische activiteit in een land of een regio afneemt. Het wordt gekenmerkt door een daling van het bruto binnenlands product (BBP), een afname van de productie, een stijging van de werkloosheid en een algemene vertraging van de economische groei.

Tijdens een recessie is er sprake van een verminderde vraag naar goederen en diensten, waardoor bedrijven hun productie en investeringen verminderen. Dit kan leiden tot een verlies van banen, lagere inkomens en een algemene verslechtering van de economische omstandigheden.

Recessies worden meestal veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een daling van de consumentenbestedingen, een afname van de investeringen, een daling van de export, financiële crises, beleidsmaatregelen of externe schokken zoals natuurrampen.

Recessies hebben vaak negatieve gevolgen voor zowel individuen als bedrijven. Werkloosheid stijgt, inkomens dalen en consumentenbestedingen nemen af. Bedrijven kunnen moeite hebben om winstgevend te blijven en kunnen gedwongen worden om banen te schrappen of zelfs failliet te gaan.

Overheden en centrale banken proberen vaak maatregelen te nemen om de impact van een recessie te verzachten. Dit kan onder meer het verlagen van de rente, het verhogen van overheidsuitgaven, het stimuleren van de vraag, het verstrekken van financiële steun aan bedrijven en het implementeren van fiscale stimuleringsmaatregelen om de economie te ondersteunen.

Het bepalen van een recessie vereist vaak een analyse van economische indicatoren en het vergelijken van het huidige economische klimaat met voorgaande periodes. Nationale statistische bureaus en economische onderzoeksinstituten houden toezicht op de economische gegevens en publiceren regelmatig rapporten en analyses om de economische trends en de mogelijkheid van een recessie te beoordelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!