Finance termen logo

Betekenis: Risicodragend vermogen

Risicodragend vermogen

Risicodragend vermogen verwijst naar het eigen vermogen van een onderneming, oftewel het geld dat de eigenaren of aandeelhouders hebben geïnvesteerd in de onderneming. Dit vermogen wordt ook wel beschouwd als het risicodragend kapitaal van de onderneming omdat het niet is gegarandeerd en daarom kan worden verloren als de onderneming niet goed presteert.

Risicodragend vermogen omvat verschillende soorten kapitaal, zoals het gestorte aandelenkapitaal, agio (premie bij uitgifte van aandelen), ingehouden winsten en andere reserves. Dit vermogen is beschikbaar om te worden gebruikt voor investeringen, groei en het dekken van verliezen. Het is ook het bedrag waarvoor aandeelhouders aansprakelijk zijn als de onderneming failliet gaat en de schulden niet kunnen worden betaald uit de activa van de onderneming.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!