Finance termen logo

Betekenis: SEC

Wat is de SEC?

De SEC staat voor: Securities and Exchange Commission. Het is een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die is opgericht om toezicht te houden op de effectenindustrie en de Amerikaanse kapitaalmarkten te reguleren. 

Wat doet de SEC?

De SEC is belast met de handhaving van federale effectenwetten en heeft als missie om beleggers te beschermen, eerlijke en efficiënte markten te bevorderen en het kapitaal op een gezonde wijze te laten stromen door de financiële systemen.

De SEC speelt een cruciale rol bij het waarborgen van eerlijkheid, transparantie en integriteit in de Amerikaanse kapitaalmarkten en is een belangrijke autoriteit voor beleggersbescherming en regelgeving in de Verenigde Staten.

De 4 belangrijkste verantwoordelijkheden van de SEC 

 1. Regelgeving en handhaving

  De SEC stelt regels op om de werking van de effectenmarkten te reguleren en handhaaft de naleving van federale effectenwetten door toezicht te houden op effectenmakelaars, beleggingsadviseurs, effectenbeurzen, beleggingsfondsen en andere marktdeelnemers.
 2. Beleggersbescherming

  De SEC beschermt beleggers door ervoor te zorgen dat bedrijven en andere entiteiten accurate en volledige informatie verstrekken over hun activiteiten, financiële situatie en risico's. Het handhaaft ook regels met betrekking tot handel met voorkennis, marktmanipulatie en andere vormen van misleiding.
 3. Registratie en toezicht

  De SEC vereist dat bepaalde entiteiten, zoals beursgenoteerde bedrijven, effectenmakelaars en beleggingsadviseurs, zich registreren bij de commissie en periodiek rapporten indienen met relevante informatie. De SEC houdt toezicht op deze geregistreerde entiteiten en beoordeelt de financiële rapporten en andere openbare documenten die zij indienen.
 4. Educatie en advies

  De SEC biedt educatieve materialen en middelen aan beleggers om hen te informeren over beleggen, risico's, marktpraktijken en andere relevante onderwerpen. Het geeft ook advies over financiële planning, beleggingsstrategieën en het vermijden van fraude.
Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!