Finance termen logo

Betekenis: Standdaarddeviatie

Wat is standdaarddeviatie?

Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de mate van variabiliteit of spreiding van gegevens rondom het gemiddelde aangeeft. Het geeft inzicht in de mate van afwijking van individuele waarnemingen ten opzichte van het gemiddelde.

Standaarddeviatie wordt vaak gebruikt in de financiële wereld om de volatiliteit of risico's van een beleggingsinstrument, zoals aandelen of fondsen, te meten. Een hogere standaarddeviatie duidt op grotere fluctuaties in de rendementen en suggereert een hoger risico, terwijl een lagere standaarddeviatie wijst op meer stabiele en voorspelbare rendementen.

Om de standaarddeviatie te berekenen, volgt men meestal deze stappen:

1. Bepaal het gemiddelde (de verwachte waarde) van de gegevensreeks
2. Bereken de afwijking van elk individueel gegeven ten opzichte van het gemiddelde.
3. Vierkant elk verschil en tel ze op.
4. Deel de som van de gekwadrateerde verschillen door het aantal gegevenspunten.
5. Neem de vierkantswortel van het resultaat om de standaarddeviatie te verkrijgen.

De standaarddeviatie geeft een maat voor de spreiding van de gegevenspunten rondom het gemiddelde. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe meer de gegevenspunten variëren ten opzichte van het gemiddelde. Een kleine standaarddeviatie duidt op minder spreiding en meer consistentie in de gegevens.

Standaarddeviatie wordt ook gebruikt in andere domeinen, zoals statistiek, wetenschap en techniek, om de spreiding en betrouwbaarheid van metingen en resultaten te kwantificeren. Het is een belangrijk hulpmiddel om risico's en volatiliteit te begrijpen en te beoordelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!