Finance termen logo

Betekenis: statuten

Wat zijn statuten?

Statuten verwijzen naar de officiële documenten die de basisregels en -voorschriften bevatten voor het bestuur en de werking van een organisatie, zoals een bedrijf (bijvoorbeeld een BV of NV), vereniging, stichting of andere juridische entiteit. De statuten vormen de juridische grondslag van de entiteit en bevatten doorgaans essentiële informatie over de structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rechten van de entiteit en haar leden of aandeelhouders.

Waaruit bestaan statuten?

De statuten bevatten doorgaans verschillende elementen, waaronder:

  1. Naam en doelstellingen: De statuten geven de officiële naam van de organisatie weer en beschrijven de specifieke doelen en activiteiten die de organisatie nastreeft.
  2. Structuur en bestuur: Ze bepalen de interne structuur van de organisatie, zoals de samenstelling en bevoegdheden van het bestuur, het management en eventuele commissies. Hierin kunnen ook regels staan over verkiezingen, termijnen en verantwoordelijkheden van bestuursleden of directeuren.
  3. Leden of aandeelhouders: Als de organisatie leden of aandeelhouders heeft, kunnen de statuten bepalingen bevatten over het lidmaatschap, rechten, plichten en stemprocedures.
  4. Financiën en aansprakelijkheid: Ze kunnen informatie bevatten over de financiering van de organisatie, inclusief regels voor contributies, aandelenkapitaal, winstverdeling en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen.
  5. Wijzigingen en ontbinding: De statuten kunnen de procedures en vereisten vastleggen voor het wijzigen van de statuten zelf of voor de ontbinding van de organisatie.

Statuten worden meestal opgesteld bij de oprichting van een organisatie en moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in het rechtsgebied waarin de organisatie is gevestigd. Ze fungeren als een juridisch bindend document dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen binnen de organisatie bepaalt. In geval van geschillen of interpretatiekwesties zijn de statuten vaak het referentiepunt voor het nemen van beslissingen of het oplossen van juridische vraagstukken.

Statuten opvragen?

Je kunt de statuten van een BV of NV opvragen op de website van de Kamer van Koophandel.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!