Finance termen logo

Betekenis: Uitgifteprijs

Wat is een uitgifteprijs?

De uitgifteprijs verwijst naar de prijs waartegen nieuwe effecten, zoals aandelen of obligaties, voor het eerst worden aangeboden aan investeerders tijdens een primaire emissie. Het is de prijs waartegen beleggers kunnen inschrijven op de nieuwe effecten en deelnemen aan de initiële aanbieding.

Bij een uitgifte van effecten bepaalt de uitgevende instelling de uitgifteprijs op basis van verschillende factoren, zoals marktomstandigheden, vraag en aanbod, de financiële gezondheid van de uitgevende instelling en de beoogde kapitaalverhoging. Het doel van het vaststellen van een uitgifteprijs is om de juiste balans te vinden tussen het aantrekken van investeerders en het waarborgen van een passende kapitaalinjectie voor de uitgevende instelling.

De uitgifteprijs kan worden vastgesteld als een vast bedrag per effect of als een prijs per eenheid, afhankelijk van het type effect. Bijvoorbeeld, bij de uitgifte van aandelen kan de uitgifteprijs worden vastgesteld als een vast bedrag per aandeel, terwijl bij obligaties de uitgifteprijs meestal wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie.

Wat is het verschil tussen de uitgifteprijs en de marktprijs van een aandeel?

Het is belangrijk op te merken dat de uitgifteprijs kan verschillen van de marktprijs van de effecten nadat ze op de secundaire markt verhandelbaar worden. Na de initiële uitgifte kunnen de prijzen van effecten fluctueren op basis van vraag en aanbod en andere marktfactoren.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!