Finance termen logo

Betekenis: Verlies- en winstrekening

Verlies- en winstrekening

Een verlies- en winstrekening (ook wel resultatenrekening genoemd) is een financieel overzicht dat de inkomsten, uitgaven en winst of verlies van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft. Het is een belangrijk instrument voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf.

De verlies- en winstrekening begint met de omzet van een bedrijf, die vervolgens verminderd wordt met de kostprijs van verkochte goederen of diensten. Het verschil tussen de omzet en de kostprijs van verkochte goederen of diensten wordt de brutowinst genoemd. Hierna worden de bedrijfskosten (zoals bijvoorbeeld salarissen, huur, energiekosten, marketingkosten, etc.) afgetrokken van de brutowinst om de operationele winst (ook wel EBIT genoemd) te berekenen. Indien het bedrijf vervolgens nog financiële baten of lasten heeft (zoals rente op leningen), worden deze nog van de operationele winst afgetrokken om de nettowinst of -verlies van het bedrijf te berekenen.

Een verlies- en winstrekening geeft inzicht in de prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode en kan gebruikt worden om trends te analyseren en beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering. Het is een van de belangrijkste financiële overzichten voor beleggers, crediteuren, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!