Finance termen logo

Betekenis: Vlottende passiva

Vlottende passiva

Vlottende passiva zijn passiva die binnen een jaar betaald moeten worden of die bedoeld zijn om binnen een jaar te worden betaald. Vlottende passiva zijn daarmee in tegenstelling tot langlopende passiva, die bedoeld zijn voor langdurig gebruik en niet binnen een jaar betaald hoeven te worden.


Enkele voorbeelden van vlottende passiva zijn:

  • Crediteuren en leveranciersschulden
  • Kortlopende leningen en kredieten
  • Belastingen die binnen een jaar betaald moeten worden
  • Overige schulden die binnen een jaar betaald moeten worden, zoals nog te betalen rente

Vlottende passiva zijn belangrijk omdat ze aangeven welke verplichtingen het bedrijf binnen korte termijn moet voldoen en hoeveel geld er nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen. Bedrijven moeten in staat zijn om vlottende passiva te betalen uit hun vlottende activa. Een te hoge waarde van vlottende passiva ten opzichte van vlottende activa kan wijzen op een risico van liquiditeitstekort en op een mogelijkheid tot financiële problemen op korte termijn.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!