Finance termen logo

Wat is een Vennootschap onder firma (VOF)?

Wat is een VOF? 

Een VOF staat voor een vennootschap onder firma. Het is een vorm van samenwerking tussen twee of meer personen (vennoten) die gezamenlijk een bedrijf willen runnen zonder deze in de vorm van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) te organiseren. Een VOF wordt vaak gebruikt door kleine ondernemers of zelfstandigen die hun krachten bundelen om een bedrijf te starten.

Wat zijn de kenmerken van een vennootschap onder firma?

De 5 belangrijkste kenmerken van een VOF

 1. Samenwerking

  Een VOF wordt gevormd door twee of meer vennoten die samenwerken om een bedrijf te exploiteren. Elke vennoot brengt kapitaal, arbeid, vaardigheden, kennis of andere middelen in.
 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  Alle vennoten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de VOF. Dit betekent dat als de VOF niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de vennoten persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld met hun privévermogen. Met een besloten vennootschap (BV) is dit niet het geval, tenzij er wanbeleid van de directie aangetoond kan worden. 
 3. Ondernemingscontract

  Een VOF wordt meestal opgericht aan de hand van een onderling overeengekomen ondernemingscontract of vennootschapscontract. Dit contract regelt de afspraken tussen de vennoten met betrekking tot zaken als winstverdeling, taken en verantwoordelijkheden, toetreding en uittreding van vennoten, besluitvorming en andere belangrijke aspecten van de samenwerking.
 4. Fiscale behandeling

  Een VOF wordt fiscaal gezien meestal als een transparante entiteit beschouwd, wat betekent dat de belastingen worden betaald door de individuele vennoten op basis van hun aandeel in de winst.
 5. Beëindiging

  Een VOF kan eindigen door de voltooiing van het beoogde doel, de overeenkomstige beslissing van de vennoten, het verstrijken van een afgesproken termijn of andere wettelijk bepaalde redenen.

Tips voor het oprichten van een VOF

Het oprichten van een VOF vereist doorgaans geen notariële akte, maar het is wel raadzaam om een schriftelijke overeenkomst op te stellen om de rechten en plichten van de vennoten vast te leggen. Het is ook belangrijk om juridisch en fiscaal advies in te winnen bij het oprichten en beheren van een VOF, omdat het aangaan van een VOF persoonlijke aansprakelijkheid met zich meebrengt.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!