Finance termen logo

Betekenis: Volatiliteit

Wat betekent volatiliteit?

Volatiliteit, in de context van financiële markten, verwijst naar de mate van prijsfluctuatie of schommelingen van een financieel instrument over een bepaalde periode. Het meet de snelheid en omvang van prijsveranderingen en geeft aan hoeveel risico of onzekerheid er is in de markt.

Volatiliteit is een belangrijk concept voor beleggers en handelaren, omdat het de mate van onzekerheid in de markt weergeeft en van invloed kan zijn op beleggingsbeslissingen. Hogere volatiliteit wordt geassocieerd met grotere prijsschommelingen, terwijl lagere volatiliteit wijst op een relatief stabiele prijsomgeving.

Er zijn verschillende maatstaven om volatiliteit te meten, waarvan de meest bekende de standaarddeviatie en de historische volatiliteit zijn. Deze metingen worden meestal berekend op basis van historische prijsgegevens van een financieel instrument, zoals aandelen, valuta's of indexen.

Hoge volatiliteit kan voordelig zijn voor handelaren, omdat het de mogelijkheid biedt om winst te maken op grote prijsbewegingen. Aan de andere kant kan het ook risico's met zich meebrengen, aangezien prijzen snel kunnen veranderen en investeerders blootgesteld kunnen worden aan grotere verliezen.

Volatiliteit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische gebeurtenissen, bedrijfsnieuws, markttrends, geopolitieke ontwikkelingen en seizoensgebonden trends. Het kan ook variëren per financieel instrument en marktsegment.

Het begrijpen van de volatiliteit van een financieel instrument is belangrijk bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Beleggers kunnen volatiliteit gebruiken om risico's te beoordelen, de geschiktheid van een instrument voor hun beleggingsdoelen te bepalen en handelsstrategieën aan te passen aan verschillende marktomstandigheden.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!