Finance termen logo

Betekenis: Kortlopende vorderingen / schulden

Kortlopende vorderingen / schulden

Kortlopende vorderingen zijn vorderingen die binnen een jaar of minder worden verwacht te worden ontvangen. Dit zijn bedragen die een bedrijf nog tegoed heeft van klanten, werknemers of andere partijen voor goederen of diensten die zijn geleverd, maar nog niet zijn betaald. Voorbeelden van kortlopende vorderingen zijn debiteuren, vooruitbetaalde kosten en belastingteruggaven die nog moeten worden ontvangen.

Kortlopende schulden zijn verplichtingen die binnen een jaar of minder moeten worden betaald. Dit zijn bedragen die een bedrijf nog verschuldigd is aan crediteuren, leveranciers of andere partijen voor goederen of diensten die zijn ontvangen maar nog niet zijn betaald. Voorbeelden van kortlopende schulden zijn crediteuren, belastingen die nog moeten worden betaald en nog niet verwerkte kosten.

Kortlopende vorderingen en schulden worden vaak opgenomen in de balans van een bedrijf als onderdeel van het werkkapitaal. Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (waaronder de kortlopende vorderingen) en de vlottende passiva (waaronder de kortlopende schulden) van een bedrijf en geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan zijn korte-termijnverplichtingen te voldoen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!