Finance termen logo

Betekenis: Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen zijn de basisregels en principes die worden gebruikt om de waarde van de activa, passiva en resultaten van een onderneming vast te stellen in de financiële administratie. Deze grondslagen zijn van essentieel belang voor het bepalen van de financiële positie van een bedrijf en voor het maken van beslissingen over investeringen, financiering en winstgevendheid.


Er zijn verschillende waarderingsgrondslagen die kunnen worden gebruikt in de financiële administratie, waaronder:

  1. Historische kostprijs: de waarde van activa en passiva wordt vastgesteld op basis van de oorspronkelijke aanschafprijs.
  2. Actuele waarde: de waarde van activa en passiva wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde op een bepaalde datum.
  3. Netto-verkoopwaarde: de waarde van de voorraad wordt vastgesteld op basis van de netto-verkoopwaarde op een bepaalde datum.
  4. Opbrengstwaarde: de waarde van activa wordt vastgesteld op basis van de toekomstige opbrengst die ze zullen genereren.
  5. Herziening: de waarderingsgrondslagen worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant en passend zijn voor de onderneming.


Het is belangrijk om de juiste waarderingsgrondslagen te kiezen die het beste passen bij de activiteiten van een bedrijf en die een waarheidsgetrouw beeld geven van de financiële positie van het bedrijf. Het gebruik van consistente waarderingsgrondslagen is ook belangrijk om vergelijkbaarheid tussen de financiële overzichten van verschillende perioden mogelijk te maken.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!