Finance termen logo

Betekenis: Werkkapitaal

Werkkapitaal

Werkkapitaal (ook wel werkkapitaal of netto-werkkapitaal genoemd) is een financiële term die verwijst naar het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva van een onderneming. Het werkkapitaal geeft aan hoeveel financiële middelen een onderneming beschikbaar heeft om haar dagelijkse activiteiten uit te voeren en haar verplichtingen op korte termijn na te komen.

De vlottende activa zijn de bezittingen van een onderneming die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen. De vlottende passiva zijn de schulden en verplichtingen die binnen een jaar moeten worden betaald, zoals crediteuren en belastingen.

Het werkkapitaal is belangrijk omdat het aangeeft hoeveel geld een onderneming beschikbaar heeft om haar activiteiten te financieren en haar korte termijn verplichtingen na te komen. Een positief werkkapitaal betekent dat er meer vlottende activa zijn dan vlottende passiva, waardoor de onderneming voldoende liquide middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren en eventuele onverwachte uitgaven op te vangen. Een negatief werkkapitaal betekent dat er meer vlottende passiva zijn dan vlottende activa, wat kan leiden tot financiële problemen en liquiditeitsproblemen voor de onderneming.

Het werkkapitaal is een belangrijke financiële indicator voor bedrijven en wordt vaak gebruikt door financiële analisten en investeerders om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!