Finance termen logo

Betekenis: Winst- en Verliesrekening

Winst- en Verliesrekening

Een winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd, is een financieel overzicht dat de opbrengsten, kosten en winst of verlies van een onderneming of organisatie over een bepaalde periode weergeeft. Het is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening en wordt vaak opgesteld voor een periode van een jaar, hoewel het ook kan worden opgesteld voor kortere perioden, zoals een kwartaal of een maand.

Een winst- en verliesrekening is opgebouwd uit verschillende posten, zoals omzet, inkoopwaarde van de omzet, brutowinst, bedrijfskosten, financiële baten en lasten, belastingen en uiteindelijk de netto winst of verlies. Het geeft een overzicht van de totale inkomsten van de onderneming, de kosten die zijn gemaakt om deze inkomsten te genereren en de uiteindelijke winst of verlies die is behaald.

Een winst- en verliesrekening is een belangrijk hulpmiddel bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een onderneming. Door de opbrengsten, kosten en winst of verlies over een bepaalde periode in kaart te brengen, kunnen aandeelhouders, investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden beter begrijpen hoe een onderneming presteert en welke factoren bijdragen aan het resultaat.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!