Finance termen logo

Betekenis: winstmarge

Wat is een winstmarge?

Een winstmarge is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf meet. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert in verhouding tot zijn omzet. De winstmarge wordt vaak uitgedrukt als een percentage en kan op verschillende niveaus worden berekend, zoals brutowinstmarge, operationele winstmarge en nettowinstmarge.

1. Brutowinstmarge: Dit is het verschil tussen de omzet en de kosten van de verkochte goederen (of diensten), uitgedrukt als een percentage van de omzet. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert na aftrek van de directe kosten die verband houden met de productie of inkoop van goederen.

2. Operationele winstmarge: Dit is het verschil tussen de omzet en de operationele kosten, uitgedrukt als een percentage van de omzet. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert na aftrek van de directe kosten en de operationele kosten die verband houden met de bedrijfsvoering, zoals lonen, huur en overheadkosten.

3. Nettowinstmarge: Dit is het verschil tussen de omzet en alle kosten, inclusief belastingen en rentelasten, uitgedrukt als een percentage van de omzet. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert na aftrek van alle kosten.

Een hogere winstmarge duidt over het algemeen op een betere winstgevendheid van een bedrijf. Het betekent dat het bedrijf in staat is om zijn kosten efficiënt te beheersen en een aanzienlijk deel van zijn omzet als winst te behouden. Een lagere winstmarge kan wijzen op hogere kosten, concurrentiedruk, inefficiënte bedrijfsvoering of andere factoren die de winstgevendheid negatief beïnvloeden.

De winstmarge is een belangrijke financiële indicator die wordt gebruikt door beleggers, crediteuren en managers om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector of branche. Het kan ook dienen als een benchmark om de winstgevendheid in de loop van de tijd te volgen en te evalueren.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!