Finance termen logo

Betekenis: Z-score

Wat is een Z-score?

Een Z-score, ook bekend als standaardscore, is een statistische maatstaf die aangeeft hoe ver een gegeven waarde afwijkt van het gemiddelde van een dataset, gemeten in standaarddeviaties. Het geeft een indicatie van de positie van een individuele waarde ten opzichte van de gemiddelde waarde van de dataset.

De Z-score wordt berekend door het verschil tussen de individuele waarde en het gemiddelde van de dataset te delen door de standaarddeviatie van de dataset. De formule is als volgt:

Z-score = (Waarde - Gemiddelde) / Standaarddeviatie

De resulterende Z-score kan positief of negatief zijn, afhankelijk van of de waarde hoger of lager is dan het gemiddelde. Een Z-score van 0 geeft aan dat de waarde gelijk is aan het gemiddelde. Hoe groter de absolute waarde van de Z-score, des te verder de waarde afwijkt van het gemiddelde.

De Z-score is nuttig omdat het de mogelijkheid biedt om individuele waarden te vergelijken en te interpreteren ten opzichte van de rest van de dataset. Het geeft aan in hoeverre een bepaalde waarde zich bevindt in relatie tot de spreiding van de gegevens.

De Z-score in de finance wereld

De Z-score wordt vaak gebruikt in verschillende domeinen, zoals statistiek, financiën en psychologie. In de financiële wereld kan de Z-score bijvoorbeeld worden gebruikt om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen. In de psychologie kan de Z-score worden gebruikt om de scores van individuen op tests te vergelijken met de gemiddelde scores van de populatie.

Het gebruik van Z-scores maakt het mogelijk om gegevens te standaardiseren en een gemeenschappelijke schaal te creëren, waardoor vergelijkingen en conclusies gemakkelijker kunnen worden getrokken.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!