Finance termen logo

Wat houdt Erfbelasting in?

Erfbelasting

Erfbelasting, ook bekend als successierecht, is een vorm van belasting die wordt geheven op erfenissen en schenkingen. Het is een belasting die wordt betaald over de waarde van het geërfde of geschonken vermogen

De 5 belangrijkste aspecten van erfbelasting

 1. Toepassingsgebied

  Erfbelasting is van toepassing wanneer iemand een erfenis ontvangt na het overlijden van een persoon, of wanneer iemand een schenking ontvangt tijdens het leven van een persoon. Het is van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse erfenissen en schenkingen, afhankelijk van de belastingwetgeving van het betreffende land.
 2. Tarieven en vrijstellingen

  De tarieven van erfbelasting variëren per land en kunnen afhankelijk zijn van de relatie tussen de overledene/schenker en de erfgenaam/ontvanger. Gewoonlijk gelden hogere tarieven voor erfgenamen die geen directe familieleden zijn. Er kunnen ook vrijstellingen van toepassing zijn op bepaalde bedragen of categorieën van erfgenamen, zoals echtgenoten of partners.
 3. Waardering van de erfenis

  De waarde van de erfenis of schenking vormt de basis voor het berekenen van de erfbelasting. Dit kan de waarde omvatten van onroerend goed, financiële activa, roerende goederen en andere bezittingen die deel uitmaken van de nalatenschap. Het is belangrijk om de waarde van de activa correct te bepalen volgens de richtlijnen van de belastingdienst. 
 4. Aangifte en betaling

  De erfgenamen of ontvangers zijn doorgaans verplicht om een aangifte erfbelasting in te dienen bij de belastingdienst, waarin zij de waarde van de erfenis of schenking vermelden en de verschuldigde erfbelasting berekenen. De betaling van de erfbelasting moet doorgaans binnen een bepaalde termijn na het overlijden of de schenking worden gedaan.
 5. Uitzonderingen en regelingen

  Er kunnen specifieke uitzonderingen, regelingen en vrijstellingen van toepassing zijn op erfbelasting, afhankelijk van de wetgeving van het betreffende land. Bijvoorbeeld, sommige landen kunnen een lagere belasting toepassen op landbouwgrond of bedrijfsopvolging, of kunnen speciale regelingen hebben voor goede doelen of cultureel erfgoed.

Het begrijpen van erfbelasting is belangrijk voor zowel degenen die erven of schenken als voor degenen die nalatenschapsplanning overwegen. Het kan raadzaam zijn om een belastingadviseur of een juridisch expert te raadplegen om de specifieke regels en voorschriften met betrekking tot erfbelasting in jouw land te begrijpen en om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de belastingwetgeving.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!