Finance termen logo

Wat houdt Schenkbelasting in?

Schenkbelasting

Schenkbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op schenkingen van geld, goederen of andere waardevolle zaken tijdens iemands leven. Het is een belasting die wordt betaald door de ontvanger van de schenking. 

De 5 belangrijkste aspecten van schenkbelasting

 1. Toepassingsgebied

  Schenkbelasting is van toepassing wanneer iemand een schenking ontvangt van een persoon tijdens diens leven. Het is van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse schenkingen, afhankelijk van de belastingwetgeving van het betreffende land.
 2. Tarieven en vrijstellingen

  De tarieven van schenkbelasting variëren per land en kunnen afhankelijk zijn van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Gewoonlijk gelden hogere tarieven voor schenkingen aan personen die geen directe familieleden zijn. Er kunnen ook vrijstellingen van toepassing zijn op bepaalde bedragen of categorieën van ontvangers, zoals echtgenoten of partners.
 3. Waardering van de schenking

  De waarde van de schenking vormt de basis voor het berekenen van de schenkbelasting. Dit kan de waarde omvatten van geld, onroerend goed, financiële activa, roerende goederen en andere bezittingen die deel uitmaken van de schenking. Het is belangrijk om de waarde van de schenking correct te bepalen volgens de richtlijnen van de belastingdienst.
 4. Aangifte en betaling

  De ontvanger van de schenking is doorgaans verplicht om een aangifte schenkbelasting in te dienen bij de belastingdienst, waarin hij of zij de waarde van de schenking vermeldt en de verschuldigde schenkbelasting berekent. De betaling van de schenkbelasting moet doorgaans binnen een bepaalde termijn na de schenking worden gedaan.
 5. Uitzonderingen en regelingen

  Er kunnen specifieke uitzonderingen, regelingen en vrijstellingen van toepassing zijn op schenkbelasting, afhankelijk van de wetgeving van het betreffende land. Bijvoorbeeld, sommige landen kunnen een lagere belasting toepassen op schenkingen voor specifieke doeleinden, zoals schenkingen aan goede doelen of schenkingen voor educatieve doeleinden.

Het begrijpen van schenkbelasting is belangrijk voor zowel degenen die schenken als voor de ontvangers van de schenking. Het kan raadzaam zijn om een belastingadviseur of een juridisch expert te raadplegen om de specifieke regels en voorschriften met betrekking tot schenkbelasting in jouw land te begrijpen en om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de belastingwetgeving.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!