Finance termen logo

Wat is een eigenwoningforfait?

Eigenwoningforfait

Een Eigenwoningforfait is een fiscale term die verwijst naar een bedrag dat wordt opgeteld bij het inkomen van een huiseigenaar in Nederland. Het wordt gebruikt om het eigenwoningbezit te belasten en maakt deel uit van het belastingstelsel met betrekking tot de eigen woning. 

Het Eigenwoningforfait is van toepassing op huiseigenaren die hun woning zelf bewonen en geldt voor zowel hypotheekvrije woningen als woningen met een hypotheek. Het bedrag van het Eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van de woning. 

Het idee achter het Eigenwoningforfait is dat huiseigenaren indirect voordeel halen uit het bezit van een eigen woning, omdat ze geen huur hoeven te betalen. Het Eigenwoningforfait wordt daarom beschouwd als een vorm van inkomen in natura dat belastbaar is. 

Het bedrag van het Eigenwoningforfait wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de waarde van de woning en de fiscale regels die van toepassing zijn. 

Het Eigenwoningforfait wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen van de huiseigenaar en kan van invloed zijn op de hoogte van de inkomstenbelasting die moet worden betaald. Het is belangrijk om het Eigenwoningforfait mee te nemen bij het doen van belastingaangifte en om op de hoogte te zijn van de geldende regels en percentages. 

Het is raadzaam om advies in te winnen bij een belastingadviseur of hypotheekadviseur om een goed inzicht te krijgen in de fiscale aspecten van het Eigenwoningforfait en hoe dit van invloed kan zijn op uw persoonlijke financiële situatie.

Hoe werkt het eigenwoningforfait? 

Het Eigenwoningforfait is een fiscale regeling in Nederland die huiseigenaren belast voor het bezit van een eigen woning. 

5 aspecten van het eigenwoningforfait

1. WOZ-waarde

De basis voor het berekenen van het Eigenwoningforfait is de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van de woning. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. 

2. Forfaitair percentage

Op basis van de WOZ-waarde wordt een forfaitair percentage toegepast om het bedrag van het Eigenwoningforfait te bepalen. Dit percentage wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en kan variëren. 

3. Berekening Eigenwoningforfait

Het Eigenwoningforfait wordt berekend door het forfaitaire percentage toe te passen op de WOZ-waarde van de woning. Het resulterende bedrag wordt vervolgens opgeteld bij het belastbaar inkomen van de huiseigenaar. 

4. Belastingaangifte

Bij het doen van de belastingaangifte moet het bedrag van het Eigenwoningforfait worden vermeld. Het kan van invloed zijn op het belastingtarief dat wordt toegepast op het inkomen van de huiseigenaar. 

5. Aftrek hypotheekrenteaftrek

Tegenover het Eigenwoningforfait staat de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken van het belastbaar inkomen. Dit kan de fiscale impact van het Eigenwoningforfait verminderen. 

Het Eigenwoningforfait maakt deel uit van de fiscale regels met betrekking tot de eigen woning en is bedoeld om het bezit van een eigen woning te belasten. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels en percentages, omdat deze kunnen veranderen en van invloed kunnen zijn op uw belastingverplichtingen. 

Het is raadzaam om advies in te winnen bij een belastingadviseur of hypotheekadviseur om een goed begrip te krijgen van hoe het Eigenwoningforfait specifiek op uw situatie van toepassing is en welke fiscale gevolgen dit kan hebben.

Eigenwoningforfait voor 2023

Volgend jaar zal het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot €1.200.000 dalen naar 0,35%, terwijl voor woningen vanaf dit bedrag het eigenwoningforfait van 2,35% gehandhaafd blijft in 2023.

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor woningbezitters en wordt berekend op basis van de eigenwoningwaarde, oftewel de WOZ-waarde die door de gemeente wordt vastgesteld. Momenteel bedraagt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 nog 0,45%. Volgens het Sleuteltabel 2023 van Belastingplan 2023 zal dit percentage in 2023 worden verlaagd naar 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000. Het eigenwoningforfait van 2,35% blijft gelden voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.200.000 of meer. Voor het huidige jaar is het percentage van 2,35% van toepassing op woningen met een WOZ-waarde vanaf € 1.130.000. 

Als compensatie voor de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten heeft de rijksoverheid enkele jaren geleden besloten om het eigenwoningforfait stapsgewijs te verlagen. Sinds 2020 is de maximale hypotheekrenteaftrek versneld verminderd, wat resulteert in een lagere belastingteruggave voor belastingplichtigen met een eigen woning. Voor de meerderheid van woningeigenaren zal in 2023 een eigenwoningforfait van 0,35% van de WOZ-waarde van toepassing zijn.

Belastingplichtigen zonder hypotheekschuld of met een lage hypotheekschuld, waarbij het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, hebben recht op een extra aftrekpost volgens de Wet Hillen. Deze aftrekpost wordt geleidelijk afgebouwd over een periode van 30 jaar.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!