Finance termen logo

Betekenis: Wet Hillen

Wet Hillen

De Wet Hillen is een belastingwet in Nederland die betrekking heeft op de eigenwoningforfait en de aftrek van hypotheekrenteaftrek. De wet is vernoemd naar Tweede Kamerlid Jos Hillen, die destijds het wetsvoorstel heeft ingediend. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij het inkomen wordt opgeteld wanneer je een eigen woning hebt. Dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en dient als een fictief inkomen dat je ontvangt uit je eigen woning. Over dit fictieve inkomen betaal je belasting.

De Wet Hillen voorzag in een geleidelijke afbouw van de verplichting om het eigenwoningforfait bij het inkomen op te tellen. Met andere woorden, als je eigenwoningforfait hoger was dan de aftrekpost van de hypotheekrente, had je recht op een belastingvoordeel.

Waarom is de wet Hillen ontstaan?

De wet was bedoeld als een stimulans voor mensen met een eigen woning om hun hypotheekschuld af te lossen. Als je namelijk geen of een zeer lage hypotheekschuld had, kon het eigenwoningforfait volledig worden gecompenseerd door de aftrek van hypotheekrente. Hierdoor hoefde je geen belasting te betalen over het fictieve inkomen uit de eigen woning.

Waarom is de wet Hillen afgeschaft?

Echter, met ingang van 1 januari 2019 is de Wet Hillen geleidelijk aan afgeschaft. De afbouwperiode duurt 30 jaar, waarbij jaarlijks een kleiner percentage van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrek van hypotheekrente moet worden opgeteld bij het inkomen. Uiteindelijk zal het eigenwoningforfait volledig moeten worden opgeteld bij het inkomen, ongeacht of er hypotheekrente wordt afgetrokken.

De afschaffing van de Wet Hillen heeft geleid tot discussie en kritiek, met name vanuit de groep mensen die hun hypotheekschuld volledig hebben afgelost. Zij worden nu belast voor het fictieve inkomen uit de eigen woning, terwijl ze geen hypotheekrente meer kunnen aftrekken.

Het is belangrijk om te vermelden dat belastingwetten kunnen veranderen en het altijd raadzaam is om een belastingadviseur te raadplegen of de website van de Belastingdienst te raadplegen voor de meest recente informatie en regelgeving met betrekking tot belastingen en de eigen woning.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!