Finance termen logo

Wat zijn Beroepspensioenfondsen?

Beroepspensioenfondsen

Wat zijn Beroepspensioenfondsen?

Beroepspensioenfondsen zijn pensioenfondsen die zijn opgericht voor specifieke beroepsgroepen. Ze richten zich op het bieden van pensioenregelingen aan werknemers in een bepaald beroep of vakgebied. Beroepspensioenfondsen worden beheerd door sociale partners, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties, die gezamenlijk de regelingen en voorwaarden vaststellen. 

6 kenmerken van beroepspensioenfondsen

1. Beroepsspecifieke regeling

Beroepspensioenfondsen bieden pensioenregelingen aan werknemers in een specifieke beroepsgroep. De regeling geldt doorgaans voor alle werknemers in dat beroep, ongeacht de werkgever waartoe ze behoren. 

2. Verplichte deelname

In veel gevallen is de deelname aan een beroepspensioenfonds verplicht gesteld door een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Werknemers en werkgevers binnen de beroepsgroep zijn verplicht bij te dragen aan het pensioenfonds

3. Beheer en bestuur

Beroepspensioenfondsen worden beheerd door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel werknemers- als werkgeversorganisaties. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds en het nemen van beslissingen met betrekking tot de pensioenregeling. 

4. Solidariteitsprincipe

Beroepspensioenfondsen hanteren vaak het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat risico's, kosten en opbrengsten binnen het fonds collectief worden gedeeld. Jongere werknemers dragen bij aan het pensioen van oudere werknemers, en risico's worden collectief opgevangen. 

5. Uitvoering van de pensioenregeling

Beroepspensioenfondsen kunnen de pensioenregeling zelf uitvoeren of dit uitbesteden aan een externe pensioenuitvoerder, zoals een verzekeringsmaatschappij. 

6. Toezicht

Beroepspensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en prudente financiële praktijken. 

Het doel van beroepspensioenfondsen?

Het doel van beroepspensioenfondsen is om werknemers in een specifieke beroepsgroep een collectieve pensioenregeling te bieden die afgestemd is op de behoeften en kenmerken van die beroepsgroep. Deze fondsen streven ernaar om de pensioenen van werknemers binnen de beroepsgroep veilig te stellen en hen een gezamenlijke basis van inkomenszekerheid te bieden na pensionering.


Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!