Finance termen logo

Wat zijn Ondernemingspensioenfondsen?

Ondernemingspensioenfondsen

Wat zijn Ondernemingspensioenfondsen?

Ondernemingspensioenfondsen zijn pensioenfondsen die zijn opgericht door individuele ondernemingen of werkgevers voor de werknemers van die specifieke onderneming(en). In tegenstelling tot bedrijfstakpensioenfondsen, die gelden voor een hele bedrijfstak of sector, zijn ondernemingspensioenfondsen specifiek gericht op de werknemers van één bedrijf of een groep gelieerde bedrijven. 

6 kenmerken van ondernemingspensioenfondsen

1. Bedrijfsspecifieke regeling

Ondernemingspensioenfondsen bieden een pensioenregeling aan de werknemers van één specifieke onderneming of een groep gelieerde ondernemingen. De regeling is dus bedrijfsspecifiek en geldt alleen voor de werknemers van dat bedrijf of die bedrijven. 

2. Werkgeversinitiatief 

Ondernemingspensioenfondsen worden opgericht op initiatief van de werkgever(s). De werkgever besluit een pensioenfonds op te richten om een pensioenregeling aan te bieden aan zijn werknemers. 

3. Beheer en bestuur

Ondernemingspensioenfondsen hebben een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het fonds en het nemen van beslissingen met betrekking tot de pensioenregeling. Het bestuur kan bestaan uit vertegenwoordigers van zowel de werkgever als de werknemers, of het kan door de werkgever worden aangesteld. 

4. Afgestemd op de onderneming

Omdat ondernemingspensioenfondsen bedrijfsspecifiek zijn, kunnen de regelingen en voorwaarden worden afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de betreffende onderneming(en). Dit geeft de werkgever meer flexibiliteit bij het vormgeven van de pensioenregeling. 

5. Uitvoering van de pensioenregeling

Ondernemingspensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om de pensioenregeling zelf uit te voeren of dit uit te besteden aan een externe pensioenuitvoerder, zoals een verzekeringsmaatschappij. 

6. Toezicht

Ondernemingspensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en prudente financiële praktijken. 

Ondernemingspensioenfondsen stellen individuele werkgevers in staat om een pensioenregeling op maat aan te bieden aan hun werknemers. Dit stelt werkgevers in staat om de pensioenregeling af te stemmen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van hun onderneming. Het doel is om werknemers een passende pensioenopbouw en inkomenszekerheid te bieden voor hun toekomst

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!