Finance termen logo

Betekenis: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?

Een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB), ook bekend als Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of Bedrijfs WA-verzekering, is een type verzekering dat bedrijven beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims en financiële verliezen als gevolg van schade aan derden of hun eigendommen tijdens het bedrijfsproces.

De AVB biedt dekking voor situaties waarin het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor onopzettelijke schade aan anderen, letsel of materiële schade veroorzaakt door het bedrijf, zijn medewerkers of producten/diensten. Voorbeelden van gedekte situaties zijn onder andere:

1. Een klant struikelt over een losliggende kabel in de winkel en raakt gewond.

2. Een medewerker veroorzaakt per ongeluk schade aan het eigendom van een klant tijdens het uitvoeren van een dienst.

3. Een product dat het bedrijf produceert, veroorzaakt schade aan eigendommen van een consument.

In deze gevallen kan de AVB de kosten van schadevergoedingen, juridische verdediging en gerechtelijke kosten dekken als het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

De omvang van de dekking kan variëren, afhankelijk van het type bedrijf, de risico's die het bedrijf loopt en het gekozen verzekeringsbeleid. Sommige AVB's bieden ook aanvullende dekking voor specifieke risico's, zoals productaansprakelijkheid, milieuschade of beroepsaansprakelijkheid, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Het hebben van een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is essentieel voor bedrijven om zich te beschermen tegen potentiële financiële risico's en rechtszaken die voortvloeien uit onvoorziene gebeurtenissen. Vooral in een zakelijke omgeving waar interactie met klanten, leveranciers en derden gebruikelijk is, kan een AVB gemoedsrust bieden en de continuïteit van het bedrijf veiligstellen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!