Finance termen logo

Wat houdt een Verzuimverzekering in?

Wat is precies een verzuimverzekering?

Een Verzuimverzekering, ook wel bekend als een Ziekteverzuimverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers, is een verzekering die bedrijven beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurig ziekteverzuim van werknemers.

Wat vergoed een verzuimverzekering allemaal?

Een verzuimverzekering is een soort verzekering die bedrijven beschermt tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim van werknemers. Het doel van een verzuimverzekering is om de loonkosten te dekken die ontstaan wanneer werknemers door ziekte niet kunnen werken. Hoewel de specifieke dekking kan variëren afhankelijk van de polisvoorwaarden en verzekeringsmaatschappij, zijn hier enkele typische vergoedingen die een verzuimverzekering kan bieden:

4 voorbeelden van vergoedingen bij een verzuimverzekering

 1. Loondoorbetaling

  Een verzuimverzekering kan een vergoeding bieden voor het loon dat werkgevers moeten doorbetalen aan zieke werknemers. Dit kan een percentage van het loon zijn dat gedurende een bepaalde periode wordt vergoed.
 2. Re-integratiekosten

  Een verzuimverzekering kan ook de kosten dekken die gepaard gaan met het re-integratieproces van zieke werknemers. Dit kan onder andere de kosten van re-integratieprogramma's, trainingen of aanpassingen op de werkplek omvatten.
 3. Arbodienstverlening

  Sommige verzuimverzekeringen bieden toegang tot professionele arbodiensten. Dit omvat advies en ondersteuning bij het begeleiden van zieke werknemers, het opstellen van re-integratieplannen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 4. Verzuimpreventie

  Sommige verzuimverzekeringen bieden ook ondersteuning op het gebied van verzuimpreventie. Dit kan bestaan uit advies over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkplek, wellnessprogramma's en trainingen gericht op het verminderen van ziekteverzuim.

Het is belangrijk op te merken dat de precieze dekking en vergoedingen kunnen variëren tussen verschillende verzekeraars en verzekeringspolissen. Het is raadzaam om de specifieke voorwaarden en beperkingen van een verzuimverzekering te raadplegen voordat je een polis afsluit, zodat je een goed begrip hebt van wat wel en niet gedekt wordt.

De 4 belangrijkste kenmerken van een Verzuimverzekering

 1. Dekking bij ziekteverzuim

  De verzekering dekt de kosten van loondoorbetaling aan werknemers tijdens ziekteverzuim. Wanneer een werknemer ziek wordt en niet in staat is om te werken, kan de verzekering de werkgever helpen bij het betalen van een percentage van het salaris van de werknemer gedurende de afwezigheidsperiode. Het percentage en de duur van de loondoorbetaling kunnen variëren op basis van de polisvoorwaarden.
 2. Verzekerde bedragen en eigen risico

  De verzekering heeft doorgaans een verzekerde som, het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd per zieke werknemer per periode van ziekteverzuim. Daarnaast kan er een eigen risico zijn, de periode waarin de werkgever zelf het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen voordat de verzekering van kracht wordt.
 3. Re-integratiebegeleiding

  Veel Verzuimverzekeringen bieden ook ondersteuning en begeleiding bij de re-integratie van zieke werknemers. Dit kan onder meer betrekking hebben op advies over het proces van re-integratie, het inschakelen van arbeidsdeskundigen en het bieden van medische en psychologische ondersteuning aan de werknemer om een snelle en succesvolle terugkeer naar het werk te bevorderen.
 4. Preventieve maatregelen

  Sommige Verzuimverzekeringen bieden aanvullende voordelen, zoals preventieve maatregelen en diensten om ziekteverzuim te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het verstrekken van gezondheidsadvies, screeningsprogramma's of trainingen om de algehele gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.

Voor wie is een verzuimverzekering interessant?

Een Verzuimverzekering is vooral relevant voor werkgevers die zich willen beschermen tegen de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekteverzuim van werknemers. Het hebben van deze verzekering kan de financiële lasten voor het bedrijf verminderen en de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een verzekeringsadviseur om de juiste dekking, verzekerde som en eigen risico te bepalen op basis van de specifieke behoeften en grootte van het bedrijf.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!