Finance termen logo

Wat is een voorraadverzekering?

Wat is een inventaris- en voorraadverzekering?

Een Inventaris- en Voorraadverzekering is een verzekering die bedrijven beschermt tegen schade, verlies of diefstal van hun bedrijfsinventaris en voorraad.

Wat is het verschil tussen Inventaris en Goederen?

Voordat we dieper ingaan op de verzekeringen, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen inventaris en goederen. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, verwijzen ze naar verschillende aspecten van een bedrijf.

Wat is een inventaris?

Inventaris verwijst naar de materialen, grondstoffen, en afgewerkte producten die een bedrijf in bezit heeft en gebruikt voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het omvat bijvoorbeeld machines, gereedschappen, kantoormeubilair, computers, en andere vaste activa die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden. Inventaris wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoorraad en wordt niet te koop aangeboden.

Wat zijn goederen?

Goederen, aan de andere kant, verwijzen naar de producten of artikelen die een bedrijf produceert, verwerft, of te koop aanbiedt als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld afgewerkte producten zijn die een winkel verkoopt, of grondstoffen die een fabrikant gebruikt om goederen te produceren. Goederen zijn bestemd voor verkoop of distributie aan klanten.

Wat is een Opstal-, Goederen- en Inventarisverzekering?

Nu we het verschil tussen inventaris en goederen begrijpen, is het tijd om de rol van een opstal-, goederen- en inventarisverzekering te verkennen. Deze verzekeringen zijn cruciaal om je bedrijf te beschermen tegen verschillende risico's en schade.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering (ook wel een gebouwenverzekering genoemd) is bedoeld om de fysieke structuur van je bedrijfspand te beschermen tegen schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme, en andere gedekte gevaren. Het dekt de kosten van het herstellen of herbouwen van het pand en zorgt ervoor dat je niet met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd.

Wat is een goederenverzekering?

Een goederenverzekering biedt dekking voor de goederen die je bedrijf produceert, verwerft, of te koop aanbiedt. Het beschermt je tegen verlies of schade aan deze goederen tijdens transport, opslag, of distributie. Een goederenverzekering is vooral belangrijk als je bedrijf afhankelijk is van de productie en verkoop van fysieke goederen.

Wat is een inventarisverzekering?

Een inventarisverzekering biedt dekking voor de inventaris en bedrijfseigendommen die je bedrijf in bezit heeft. Het beschermt tegen schade of verlies van deze activa door brand, diefstal, waterschade, en andere gevaren. Een inventarisverzekering is essentieel om ervoor te zorgen dat je bedrijfsactiviteiten ongestoord kunnen doorgaan, zelfs in geval van onverwachte gebeurtenissen.

Waaruit bestaat een Inventaris?

Inventaris bestaat uit verschillende essentiële bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de dagelijkse bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden van inventarisitems zijn:

 • Kantoorapparatuur: Dit omvat computers, printers, faxmachines, telefoons, en ander kantoormeubilair.
 • Machines en gereedschappen: Voor bedrijven in de productiesector omvat de inventaris machines, gereedschappen, en andere apparatuur die nodig zijn voor de productie van goederen.
 • Voorraden: Voor detailhandelaren omvat inventaris de voorraadproducten die te koop worden aangeboden aan klanten.
 • Grondstoffen: Voor fabrikanten omvat inventaris de grondstoffen en materialen die worden gebruikt om producten te produceren.
 • Bedrijfsbenodigdheden: Dit omvat kantoorbenodigdheden, schoonmaakmaterialen, en andere items die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

De 4 belangrijkste kenmerken van een Inventaris- en Voorraadverzekering

 1. Dekking van bedrijfsinventaris

  De verzekering dekt schade aan de bedrijfsinventaris, zoals meubilair, apparatuur, machines, computers, en andere materiële activa die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Dit kan onder meer schade als gevolg van brand, waterschade, inbraak, vandalisme, en andere gedekte gebeurtenissen omvatten.
 2. Dekking van voorraad

  De verzekering dekt de waarde van de voorraad of goederen die het bedrijf in bezit heeft. Dit kan variëren van grondstoffen en halffabricaten tot eindproducten of handelswaar. Schade aan de voorraad door bijvoorbeeld brand, diefstal, of bederf kan onder de dekking vallen.
 3. Verzekerde som

  Bij het afsluiten van de verzekering wordt een verzekerde som bepaald. Dit is het maximale bedrag dat de verzekering zal uitkeren bij een gedekte schade. Het is belangrijk om de verzekerde som nauwkeurig vast te stellen om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de werkelijke waarde van de inventaris en voorraad.
 4. Uitsluitingen en eigen risico

  Net als andere verzekeringen heeft ook een Inventaris- en Voorraadverzekering bepaalde uitsluitingen en een mogelijk eigen risico. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen welke situaties niet gedekt zijn en welk eigen risico van toepassing is.

Voor wie is een Inventaris- en Voorraadverzekering belangrijk?

Een Inventaris- en Voorraadverzekering is vooral relevant voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun inventaris en voorraad voor hun bedrijfsvoering. Het hebben van deze verzekering kan helpen om de financiële impact van schade, verlies of diefstal te beperken en het bedrijf in staat te stellen om snel te herstellen en door te gaan met de activiteiten.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een verzekeringsadviseur om de juiste dekking en verzekerde som te bepalen op basis van de specifieke behoeften en waarde van de inventaris en voorraad van het bedrijf.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!