Finance termen logo

Wat is boekhouden?

Boekhouden

Wat is boekhouden?

Boekhouden is het proces van systematisch vastleggen, organiseren, analyseren en rapporteren van financiële transacties en gebeurtenissen van een bedrijf. Het is een essentieel onderdeel van het financiële beheer van een organisatie en biedt inzicht in de financiële gezondheid, prestaties en positie van het bedrijf.
Het boekhoudproces omvat verschillende stappen, waaronder: 

6 stappen van het boekhoudproces

1. Het vastleggen van financiële transacties

Alle financiële transacties die plaatsvinden binnen een bedrijf, zoals inkomsten, uitgaven, inkoop van goederen, verkoop van producten, betalingen, ontvangsten, leningen en investeringen, worden geregistreerd. 

2. Classificatie en categorisatie

De vastgelegde transacties worden geclassificeerd en gecategoriseerd op basis van relevante boekhoudkundige principes en regels. Dit omvat het toewijzen van transacties aan specifieke grootboekrekeningen, zoals inkomstenrekeningen, kostenrekeningen, activarekeningen, passivarekeningen, enz. 

3. Journaalposten

Op basis van de geclassificeerde transacties worden journaalposten gemaakt. Een journaalpost is een formele registratie van een financiële transactie en bestaat uit een datum, een omschrijving van de transactie, de rekeningen die worden beïnvloed, en het bedrag dat wordt gedebiteerd (verhoogd) en gecrediteerd (verlaagd). 

4. Grootboek

Alle journaalposten worden opgenomen in het grootboek, dat een overzicht biedt van alle rekeningen en hun respectievelijke debet- en creditposities. Het grootboek helpt bij het volgen en controleren van de financiële activiteiten van het bedrijf en het opstellen van de financiële overzichten. 

5. Tussentijdse en jaarlijkse afsluiting

Periodiek worden de boeken afgesloten om de financiële resultaten en de financiële positie van het bedrijf vast te stellen. Dit omvat het berekenen van winst of verlies, het bijwerken van de balans en het opstellen van tussentijdse en jaarlijkse financiële overzichten, zoals de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht

6. Rapportage

Op basis van de afgesloten boeken worden financiële rapporten en overzichten opgesteld om belanghebbenden te informeren over de financiële prestaties van het bedrijf. Dit omvat interne rapporten voor het management en externe rapporten voor aandeelhouders, belastingdienst, investeerders en andere belanghebbenden. 

Wat is het doel van boekhouden?

Het doel van boekhouden is het systematisch vastleggen, organiseren, analyseren en rapporteren van financiële transacties en gebeurtenissen van een bedrijf. 

5 mogelijke doelen voor boekhouden

1. Het verschaffen van financiële informatie

Boekhouden heeft als doel het verstrekken van nauwkeurige en betrouwbare financiële informatie aan interne en externe belanghebbenden. Dit omvat het verstrekken van informatie over inkomsten, uitgaven, activa, passiva, kapitaal en andere financiële aspecten van een bedrijf. Deze informatie stelt belanghebbenden in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen, financiële prestaties te beoordelen en de financiële gezondheid van het bedrijf te begrijpen. 

2. Het bewaken van de financiële positie

Boekhouden helpt bij het monitoren en beheren van de financiële positie van een bedrijf. Door het bijhouden van financiële transacties en het opstellen van financiële overzichten zoals de balans, kan boekhouding inzicht geven in de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment. Dit stelt het management in staat om de liquiditeit, solvabiliteit en de algemene financiële stabiliteit van het bedrijf te evalueren. 

3. Het faciliteren van besluitvorming

Boekhouding biedt belangrijke informatie voor besluitvorming op verschillende niveaus binnen een organisatie. Het helpt bij het identificeren van winstgevende en niet-winstgevende activiteiten, het beoordelen van kosten en baten, het identificeren van financiële trends en het evalueren van investeringsmogelijkheden. Op basis van de financiële informatie uit de boekhouding kunnen managers en eigenaars beslissingen nemen die de groei, efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf bevorderen. 

4. Het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten

Boekhouden is essentieel voor het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten op het gebied van financiële rapportage. Het zorgt ervoor dat een bedrijf voldoet aan de boekhoudkundige principes, standaarden en voorschriften die van toepassing zijn in een bepaald rechtsgebied. Dit omvat het opstellen van financiële overzichten volgens de geldende normen en het indienen van rapporten bij de relevante autoriteiten. 

5. Het verschaffen van verantwoording en transparantie

Boekhouden speelt een belangrijke rol bij het verschaffen van verantwoording en transparantie aan belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders, crediteuren en belastingdienst. Het helpt bij het vaststellen van de financiële prestaties en resultaten van een bedrijf, het identificeren van mogelijke risico's en het versterken van het vertrouwen in het bedrijf en bestuur.

Verschillende manieren van boekhouden? 

Er zijn verschillende manieren van boekhouden die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de behoeften en omvang van een bedrijf. 

5 verschillende boekhoudmethodes 

1. Enkelvoudig boekhouden

Dit is de eenvoudigste vorm van boekhouden, waarbij alleen een kasboek wordt bijgehouden. Alle inkomsten en uitgaven worden in één overzicht geregistreerd. Deze methode wordt vaak gebruikt door kleine bedrijven of individuen met beperkte transacties. 

2. Dubbel boekhouden

Dit is de meest gebruikte methode van boekhouden en is gebaseerd op het principe van dubbele boekhouding. Hierbij worden elke financiële transactie vastgelegd in minimaal twee verschillende rekeningen, namelijk een debetrekening en een creditrekening. Dubbel boekhouden zorgt voor een nauwkeurige registratie van de financiële activiteiten en zorgt ervoor dat de boekhoudkundige vergelijking in balans blijft (debet is gelijk aan credit). 

3. Handmatig boekhouden

Bij handmatig boekhouden worden alle financiële transacties en boekhoudkundige taken met de hand uitgevoerd. Dit omvat het handmatig schrijven van journaalposten, het bijhouden van grootboeken en het opstellen van financiële overzichten. Deze methode vereist gedetailleerde handmatige inspanning en is vatbaar voor menselijke fouten. 

4. Computergestuurd boekhouden

Met de komst van computers en boekhoudsoftware is computergestuurd boekhouden steeds populairder geworden. Hierbij worden financiële transacties elektronisch vastgelegd, verwerkt en opgeslagen met behulp van boekhoudsoftware. Dit zorgt voor een efficiënte en nauwkeurige registratie en vereenvoudigt het proces van het genereren van financiële rapporten en overzichten. 

5. Online/cloudgebaseerd boekhouden

Met de opkomst van cloudtechnologieën is online boekhouden steeds meer in gebruik. Hierbij worden de boekhoudgegevens en -processen online opgeslagen en beheerd, waardoor toegang tot de gegevens mogelijk is vanaf elke locatie met een internetverbinding. Dit vergemakkelijkt samenwerking en maakt real-time informatie beschikbaar voor belanghebbenden. 

Het is belangrijk op te merken dat het kiezen van de juiste methode van boekhouden afhankelijk is van de aard en complexiteit van de bedrijfsactiviteiten, de wettelijke vereisten en de beschikbare middelen. Veel bedrijven maken gebruik van boekhoudsoftware om het proces te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Boekhouding voor uw bedrijf uitbesteden?

Laat uw gegevens achter en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar u hulp bij nodig heeft. Wanneer wij een match zien kunnen we een van onze partner accountantskantoren contact met u op laten nemen om u te ondersteunen in uw bedrijfsadministratie

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!